YES TELLINGTháng 03, 2024

[𝐘𝐄𝐒 𝐓𝐄𝐋𝐋𝐈𝐍𝐆] ẢNH HƯỞNG CỦA GIÁN ĐOẠN CHUỖI CUNG ỨNG ĐẾN NỀN KINH TẾ THẾ GIỚI

YESYoung Economics Scientists
Thương mại toàn cầu là một khái niệm trong lĩnh vực kinh tế ám chỉ quá trình giao thương hàng hóa và dịch vụ diễn ra trên toàn thế giới. Đây là một hình thức tổ chức và quản lý thương mại quốc tế nhằm thúc đẩy sự trao đổi hàng hóa dịch vụ và vốn giữa các quốc gia, hoạt động này tạo điều kiện cho sự phát triển kinh tế của từng quốc gia, tăng cường cạnh tranh và mở rộng thị trường; đồng thời cung cấp các lợi ích kinh tế và xã hội cho các bên tham gia.


Thương mại toàn cầu là một sự kết nối giữa các mắt xích tạo nên một chuỗi cung ứng toàn cầu. Tuy nhiên, chỉ cần chập một “mắt xích” trong một chuỗi các “mắt xích” sẽ gây ra một hiệu ứng dây chuyền nghiêm trọng làm đứt gãy gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu vốn đã vô cùng “mong manh”.


Các nhân tố gây ra sự gián đoạn thương mại toàn cầu có thể kể đến như xung đột chính trị tranh chấp vũ trang (Israel và Palestine), các yếu tố môi trường (mực nước biển xuống thấp tại kênh đào Panama), hay sự cố hy hữu (siêu tàu kẹt cứng tại kênh đào Suez gây nên hiện tượng tắc nghẽn nhiều tuần).


Để tìm hiểu rõ hơn về các nhân tố và ảnh hưởng của chúng đến thương mại toàn cầu cũng như các cách ứng phó và vực dậy chuỗi cung ứng giữa các đối tượng như doanh nghiệp, chính phủ và các quốc gia; độc giả hãy cùng chuyên mục YES Telling đào sâu hơn về vấn đề này thông qua các bài nghiên cứu dưới đây!Bài nghiên cứu 1: The Impact of Covid-19 Pandemic on the Global Trade

(Tạm dịch: Tác động của đại dịch COVID-19 đối với thương mại toàn cầu).

Tác giả: Thuy Dung Vo & Manh Dung Tran.

Năm xuất bản: 2021.


  Tóm tắt nghiên cứu:

Bài nghiên cứu được nhóm tác giả sử dụng phương pháp phân tích tổng hợp, thu thập và phân loại các báo cáo trong nước và quốc tế về đại dịch COVID-19, những chính sách của chính phủ, mức độ không chắc chắn của chính sách kinh tế và tác động của nó đối với chi phí thương mại. Các tác giả mô tả rõ các biện pháp hạn chế di chuyển được thực hiện bởi các thành viên của WTO, sau đó là tác động của đại dịch COVID-19 đối với chi phí thương mại, chính sách phản ứng của chính phủ trong giai đoạn đầu của đại dịch. Cuối cùng, các tác giả phân tích tác động của sự gia tăng chi phí thương mại đối với thương mại toàn cầu và nguyên nhân của nó.


  Tổng quan nghiên cứu:

Những nghiên cứu được đề cập trong bài hầu hết đều chứng minh rằng các cuộc khủng hoảng trước đây có ít tác động tới chính sách thương mại của chính phủ. Tuy nhiên trên thực tế, cuộc khủng hoảng trong thời kì dịch COVID-19 đã đẩy chi phí thương mại lên cao, gây ra gián đoạn hàng hóa, chính sách phi thương mại và mức độ không chắc chắn trong chính sách kinh tế có khả năng gây hại, tác động đáng kể đến kinh tế toàn cầu. Mặc dù đã có nhiều nghiên cứu về tác động của suy thoái kinh tế đối với chi phí kinh doanh, cho thấy chi phí kinh doanh đã ảnh hưởng đến quyết định sản xuất và tiêu dùng của các chủ thể kinh tế toàn cầu, nhưng chưa có nghiên cứu sâu rộng về tác động của chi phí kinh doanh đối với doanh nghiệp toàn cầu. Nghiên cứu này đã cung cấp cái nhìn tổng quan về tác động của đại dịch COVID-19 đến chi phí thương mại và suy thoái do COVID-19 gây ra.


 Kết quả nghiên cứu:

Trong bối cảnh đại dịch, chính sách của các quốc gia trong việc hạn chế việc đi lại đã có tác động mạnh mẽ tới chi phí thương mại dẫn đến việc chi phí tăng mạnh, chủ yếu là do sự khác biệt về chi phí vận tải, sự không chắc chắn về chính sách kinh tế, gián đoạn của những hoạt động du lịch cá nhân và các chính sách của các quốc gia để ứng phó với đại dịch COVID-19. Dịch COVID-19 đã thúc đẩy sự gia tăng đột biến của thuế và làm biến động các chính sách thương mại, gây nên sự suy yếu toàn cầu trong tăng trưởng thương mại.Bài nghiên cứu 2: Can supply chain risk management practices mitigate the disruption impacts on supply chains’ resilience and robustness? Evidence from an empirical survey in a COVID-19 outbreak era

(Tạm dịch: Liệu các phương pháp quản lý rủi ro chuỗi cung ứng có thể làm giảm tác động của gián đoạn đối với sự linh hoạt và độ bền của chuỗi cung ứng không? Bằng chứng từ một cuộc khảo sát thực nghiệm trong thời kỳ bùng phát dịch COVID-19).

Tác giả: Jamal El Baz, Salomée Ruel.

Năm xuất bản: 2021.


  Tóm tắt nghiên cứu:

Nghiên cứu điều tra vai trò của quản lý rủi ro chuỗi cung ứng (Supply Chain Risk Management - SCRM) trong việc giảm thiểu tác động của gián đoạn đối với sự linh hoạt và độ bền của chuỗi cung ứng trong bối cảnh COVID-19. Nghiên cứu cung cấp đánh giá thực nghiệm về khuôn khổ toàn diện cho thấy vai trò của SCRM và hiểu biết sâu sắc hơn về tác động của việc triển khai SCRM đối với sự linh hoạt và độ bền của chuỗi cung ứng, từ đó xác định các quy trình chính mà các công ty có thể triển khai để cải thiện sự linh hoạt và độ bền của chuỗi cung ứng.


  Tổng quan nghiên cứu:

SCRM đã được tiếp cận rộng rãi trong các nghiên cứu trước đó (ví dụ: Ho và cộng sự, 2015; Wieland và Wallenburg, 2012; Kern và cộng sự., 2012; Kırılmaz và Erol, 2017), nhưng sự tương tác giữa các yếu tố như quy trình quản lý rủi ro chuỗi cung ứng, gián đoạn chuỗi cung ứng, khả năng phục hồi của chuỗi cung ứng và độ bền của chuỗi cung ứng chưa được nghiên cứu đủ. Cần đề cập đến những câu hỏi này vì chuỗi cung ứng nên được thiết kế theo hướng toàn cầu và tối ưu hóa, điều này phần nào đã gia tăng tính dễ bị tổn thương của chuỗi cung ứng trong bối cảnh đại dịch hiện nay (Ivanov, 2020). Nghiên cứu này là một nỗ lực để đóng góp vào dòng nghiên cứu này.


  Kết quả nghiên cứu:

Các phát hiện chỉ ra tác động gián đoạn của COVID-19 đã ảnh hưởng chủ yếu đến độ bền của chuỗi cung ứng (tác động tiêu cực ngắn hạn). Tuy nhiên, khả năng phục hồi của chuỗi cung ứng không bị ảnh hưởng trực tiếp bởi tác động gián đoạn vì hầu hết các công ty cho rằng họ có thể phục hồi và lấy lại mức hiệu suất chuỗi cung ứng trước đây. Tìm thấy tác động tích cực của quy mô đến việc xác định và giảm thiểu rủi ro chuỗi cung ứng, công ty càng lớn thì khả năng bắt đầu xác định và giảm thiểu rủi ro chuỗi cung ứng càng cao. Không tìm thấy tác động trực tiếp đáng kể nào của quy mô đến việc đánh giá và kiểm soát rủi ro chuỗi cung ứng nhưng tác động gián tiếp là đáng kể.


  Hàm ý kiến nghị:

Nghiên cứu áp dụng thiết kế cắt ngang và chủ yếu điều tra bối cảnh của các công ty Pháp, các nghiên cứu trong tương lai ở các quốc gia khác có thể cung cấp dữ liệu về điểm tương đồng và/hoặc khác biệt với các bối cảnh khác. Ngoài ra, nghiên cứu này tập trung vào sự linh hoạt và độ bền của SC như các biến phụ thuộc. Do đó, nghiên cứu tương lai có thể nghiên cứu sâu hơn cách xử lý thông tin ảnh hưởng đến cả sự linh hoạt và độ bền của SC để bổ sung cho các nghiên cứu gần đây khi triển khai lý thuyết OIP trong SCRM. Các doanh nghiệp muốn mở rộng phạm vi SCRM cần xây dựng sự hợp tác với các thành viên khác trong chuỗi cung ứng để chuẩn bị cho tác động gián đoạn mà doanh nghiệp đơn lẻ không giảm thiểu được.Bài nghiên cứu 3: Supply chain disruptions and resilience: a major review and future

(Tạm dịch: Sự gián đoạn và sự linh hoạt của chuỗi cung ứng: một bài đánh giá chính và triển vọng tương lai)

Tác giả: K. Katsaliaki, P. Galetsi, S. Kumar.

Năm xuất bản: 2021.


Tóm tắt nghiên cứu:

Bài viết là sự tổng hợp các tài liệu đã được xuất bản trên các tạp chí về sự gián đoạn chuỗi cung ứng, một chủ đề đã nổi lên trong 20 năm qua, với trọng tâm là những phát triển mới nhất trong lĩnh vực này. Bài nghiên cứu này tổng hợp thông tin hiện có về các loại gián đoạn, tác động của chúng đối với chuỗi cung ứng, các phương pháp phục hồi trong thiết kế chuỗi cung ứng và các chiến lược phục hồi được đề xuất bởi các nghiên cứu được hỗ trợ bởi mô hình phân tích chi phí-lợi ích. Bài viết cũng xem xét các phương pháp ứng dụng các công cụ IT giúp nâng cao khả năng phục hồi chuỗi cung ứng. Mục đích của nghiên cứu này là tổng hợp kiến ​​thức về gián đoạn chuỗi cung ứng, đặc biệt là trong bối cảnh khi tần suất và tác động của gián đoạn tăng lên.


Tổng quan và kết quả nghiên cứu:

Đầu tư vào công nghệ và chia sẻ thông tin chất lượng giúp nâng cao sự bền bỉ của chuỗi cung ứng, niềm tin và hợp tác giữa các đối tác và cuối cùng dẫn đến một chuỗi cung ứng có khả năng đàn hồi tốt hơn. Đây phải là trọng tâm của chính ban điều hành cấp cao của từng công ty và phối hợp với các cấp khác trong chuỗi cung ứng của họ. Tuy nhiên, không thể tránh khỏi hoàn toàn sự gián đoạn và cũng cần chú ý đến các chính sách phục hồi bất kể nguyên nhân gây ra sự gián đoạn nào. Do đó, trước tiên cần có sự thích ứng do con người điều khiển, sau đó là sự thích ứng do máy tính điều khiển để thay đổi kế hoạch, chính sách và lịch trình tồn kho nhằm đạt được hiệu suất mong muốn, đây là điều kiện tiên quyết cho sự ổn định và chuẩn mạnh của chuỗi cung ứng.


  Hàm ý và kiến nghị:

Các ấn phẩm về sự gián đoạn chuỗi cung ứng bắt đầu xuất hiện sau năm 2004 nhưng lĩnh vực này đã phát triển nhanh chóng và trong 15-20 năm này đã có nhiều nghiên cứu giải thích và đánh giá tác động của việc áp dụng các chiến lược ứng phó nhất định đối với các gián đoạn và rủi ro chuỗi cung ứng. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là lĩnh vực này đã được nghiên cứu quá mức mà ngược lại, nó đang trở nên nóng hơn bao giờ hết do đại dịch COVID-19 và những gián đoạn nghiêm trọng khác. Do đó, cần có nhiều nghiên cứu hơn về các loại gián đoạn cụ thể, mới và gián đoạn nói chung vì các phương pháp sáng tạo để xây dựng khả năng đàn hồi được tạo ra bằng cách sử dụng các kỹ thuật tạo mô hình và công nghệ kỹ thuật số mới.


Công nghệ kỹ thuật số cũng đóng một vai trò quan trọng, có thể là quan trọng nhất, trong việc cải thiện hiệu suất chuỗi cung ứng, cho phép các phản ứng nhanh và theo thời gian thực, thực hiện các giải pháp khẩn cấp trong trường hợp xảy ra sự gián đoạn. Mặc dù các công nghệ (ví dụ: robot, cảm biến, RFID, đại lý, nhà máy mô-đun, v.v.) không phải là mới, nhưng chúng đang trở nên dễ tiếp cận hơn và các công ty dễ thích ứng hơn trong việc sử dụng chúng để duy trì tính cạnh tranh. Các công nghệ gần đây hơn, chẳng hạn như IOT, thực tế tăng cường, in 3D, trí tuệ nhân tạo và blockchain đều là những ví dụ về các công cụ công nghệ đang dần thay đổi cách tổ chức và hoạt động của chuỗi cung ứng. Nghiên cứu khả năng ứng dụng của các công nghệ này trong môi trường kinh doanh là một phần của các nghiên cứu trong tương lai. Quan trọng hơn, trong tình hình thế giới có nhiều biến động gây ra nhiều sự gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu như hiện nay, toàn bộ thế giới đang thay đổi mô hình kinh doanh bằng cách đẩy nhanh chuyển đổi số trong hoạt động sản xuất và vận chuyển. Chính vì vậy, cần nhiều hơn các nghiên cứu trong lĩnh vực này.Bài nghiên cứu 4: The macroeconomic effects of global supply chain disruptions

(Tạm dịch: Tác động kinh tế vĩ mô của sự gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu).

Tác giả: David Finck, Peter Tillmann.

Năm xuất bản: 2022.


  Tóm tắt nghiên cứu:

Bài nghiên cứu nhằm mục đích định lượng các tác động kinh tế vi mô của sự gián đoạn đối với chuỗi cung ứng toàn cầu và các khu vực đồng Euro thông qua mô hình VAR kết hợp các biến số chu kỳ kinh doanh với dữ liệu từ thương mại quốc tế. Cụ thể hơn, từ việc áp dụng sơ đồ định danh, bài nghiên cứu tăng cường các sự hạn chế phản hồi từ những dấu hiệu thông thường, dựa trên tường thuật dưới ba sự kiện: trận động đất ở Tohoku (2011), tắc nghẽn kênh đào Suez (2021) và sự tồn đọng ở Thượng Hải (2022). Đồng thời, các tác giả cũng sử dụng dữ liệu từ khu vực để tách biệt các cú sốc bắt nguồn từ trong và ngoài Trung Quốc nhằm tìm ra đâu là động lực, là tác động quan trọng trong gián đoạn chuỗi cung ứng dẫn đến chuyển biến bất ngờ trong sản xuất công nghiệp cũng như giá tiêu dùng. Từ đó đề xuất một mô hình VAR ước tính được xác định thông qua sự kết hợp giữa các hạn chế về dấu hiệu và việc áp đặt thông tin tường thuật như một công cụ để lập mô hình tổng hợp về ảnh hưởng của sự gián đoạn chuỗi cung ứng.


  Tổng quan nghiên cứu:

Một số ít tài liệu nghiên cứu về tác động kinh tế vĩ mô của các cú sốc chuỗi cung ứng nhưng những nghiên cứu được đề cập trong bài hầu hết đều chứng minh rằng cú sốc chuỗi cung ứng được xác định thông qua việc sử dụng sơ đồ nhận dạng đệ quy với những câu chuyện lịch sử liên quan đến ba sự kiện chính: trận động đất ở Tohoku (2011), tắc nghẽn kênh đào Suez (2021) và sự tồn đọng ở Thượng Hải (2022) (ví dụ như: Furceri và cộng sự (2022), Capolongo và cộng sự (2022), Khalil và Weber (2022)). Bên cạnh đó, một số nghiên cứu đã không phân biệt rõ ràng giữa sự gián đoạn từ phía cung và phía cầu trong thương mại container dẫn tới áp lực lạm phát về giá cả (ví dụ như: Kilian et al. (2021), LaBelle và Santacreu (2022)). Nghiên cứu này đã chỉ ra rằng việc xác định một cú sốc cấu trúc phù hợp với sự kiện lịch sử đã được thiết lập là rất quan trọng bởi mỗi giai đoạn đó đều được đặc trưng bởi sự gián đoạn ngoại sinh của chuỗi cung ứng toàn cầu. Hơn nữa, cú sốc chuỗi cung ứng là một động lực riêng biệt và rất mạnh mẽ của hoạt động kinh tế mà các tài liệu về chu kỳ kinh doanh ở các nền kinh tế mở chưa nghiên cứu. Nghiên cứu này là một nỗ lực để đóng góp vào dòng nghiên cứu.


  Kết quả nghiên cứu:

Đầu tiên, nguồn cung toàn cầu bởi các cú sốc chuỗi là động lực chính của hoạt động của nền kinh tế thực tế và giá cả ở khu vực đồng euro. Sự gián đoạn bất lợi của chuỗi cung ứng đã gây ra sự sụt giảm trong sản xuất công nghiệp và tăng giá tiêu dùng. Thứ hai, cú sốc chuỗi cung ứng toàn cầu giải thích khoảng 30% động lực lạm phát và kể từ đó cú sốc này được xác định là yếu tố chính quyết định áp lực lạm phát ở khu vực đồng euro. Và cuối cùng, cú sốc chuỗi cung ứng toàn cầu bắt nguồn từ Trung Quốc có vai trò quan trọng hơn trong việc thúc đẩy sản xuất công nghiệp so với các cú sốc từ phần còn lại của thế giới. Ngược lại, sự gián đoạn chuỗi cung ứng bắt nguồn từ phần còn lại của thế giới lại quan trọng hơn đối với động lực của giá tiêu dùng.


Hàm ý kiến nghị:

Trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị gia tăng, việc đa dạng hóa chuỗi cung ứng toàn cầu dường như được đảm bảo để tránh bị phụ thuộc quá mức vào các chế độ chuyên chế. Ngoài ra, khí hậu thay đổi có thể phá vỡ chuỗi cung ứng toàn cầu và nhấn mạnh sự cần thiết phải đa dạng hóa các mạng lưới các chuỗi giá trị. Kết quả này từ đó hỗ trợ cho quan điểm trong hoàn cảnh chính sách ổn định.


-------------------------------------------------------------------

𝐂𝐋𝐁 𝐒𝐈𝐍𝐇 𝐕𝐈𝐄̂𝐍 𝐍𝐆𝐇𝐈𝐄̂𝐍 𝐂𝐔̛́𝐔 𝐊𝐇𝐎𝐀 𝐇𝐎̣𝐂 𝐘𝐄𝐒 - trực thuộc Đoàn Thanh niên trường ĐH Kinh tế Quốc dân và Phòng Quản lý Khoa học trường ĐH Kinh tế Quốc dân

Địa chỉ: Phòng 121, Nhà 11, KTX ĐH Kinh tế Quốc dân

Fanpage: https://www.facebook.com/yesclubneu/

Website: https://yesneu.com/

Tiktok: https://www.tiktok.com/@yesclubneu

Email: yesclub.neu@gmail.com

Hotline: 085 9596919 (Ms. Yên Đan)

Bài viết cùng chuyên mục