Chuyển động YES

75 bài viết

Cập nhật những hoạt động mới nhất của CLB


Bài viết gần đây
Đừng bỏ lỡ những thông tin hữu ích

SINH HOẠT KHOA HỌC VỤ NỔ LỚN - CHUỖI HOẠT ĐỘNG TRAINING NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NỘI BỘ 💥💥
Tháng 04, 2024

VỤ NỔ LỚN - CHUỖI HOẠT ĐỘNG TRAINING NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NỘI BỘ 💥💥

YES Club
THÔNG BÁO THÔNG BÁO KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC HỘI THẢO KHOA HỌC NĂM 2024 📑
Tháng 04, 2024

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC HỘI THẢO KHOA HỌC NĂM 2024 📑

YES Club
YES TELLING [𝐘𝐄𝐒 𝐓𝐄𝐋𝐋𝐈𝐍𝐆] ẢNH HƯỞNG CỦA GIÁN ĐOẠN CHUỖI CUNG ỨNG ĐẾN NỀN KINH TẾ THẾ GIỚI
Tháng 04, 2024

[𝐘𝐄𝐒 𝐓𝐄𝐋𝐋𝐈𝐍𝐆] ẢNH HƯỞNG CỦA GIÁN ĐOẠN CHUỖI CUNG ỨNG ĐẾN NỀN KINH TẾ THẾ GIỚI

YES Club
YES LEARNING [𝐘𝐄𝐒 𝐋𝐄𝐀𝐑𝐍𝐈𝐍𝐆] GIỚI THIỆU TURNITIN - NGƯỜI BẠN ĐỒNG HÀNH ĐẮC LỰC KHI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Tháng 03, 2024

[𝐘𝐄𝐒 𝐋𝐄𝐀𝐑𝐍𝐈𝐍𝐆] GIỚI THIỆU TURNITIN - NGƯỜI BẠN ĐỒNG HÀNH ĐẮC LỰC KHI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

YES Club
YES LEARNING [𝐘𝐄𝐒 𝐋𝐄𝐀𝐑𝐍𝐈𝐍𝐆] TOP CÁC CÔNG CỤ TRÍCH DẪN PHỔ BIẾN TRONG NCKH!!!
Tháng 03, 2024

[𝐘𝐄𝐒 𝐋𝐄𝐀𝐑𝐍𝐈𝐍𝐆] TOP CÁC CÔNG CỤ TRÍCH DẪN PHỔ BIẾN TRONG NCKH!!!

YES Club
YES TELLING 💥 [YES TELLING] ĐẠI CHIẾN THƯƠNG HIỆU: NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI TRONG NGÀNH F&B - PHẦN 2: NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI TRONG QUÁ TRÌNH QUỐC TẾ HOÁ CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP THỨC ĂN NHANH
Tháng 03, 2024

💥 [YES TELLING] ĐẠI CHIẾN THƯƠNG HIỆU: NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI TRONG NGÀNH F&B - PHẦN 2: NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI TRONG QUÁ TRÌNH QUỐC TẾ HOÁ CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP THỨC ĂN NHANH

YES Club
THÔNG BÁO HAPPY WOMEN'S DAY
Tháng 03, 2024

HAPPY WOMEN'S DAY

YES Club
ĐA CHIỀU - BÀN LUẬN [ĐCBL] "BẪY" THU NHẬP TRUNG BÌNH: "KẺ THÙ" NGẤM NGẦM CỦA NỀN KINH TẾ
Tháng 03, 2024

[ĐCBL] "BẪY" THU NHẬP TRUNG BÌNH: "KẺ THÙ" NGẤM NGẦM CỦA NỀN KINH TẾ

YES Club
SỰ KIỆN NHÀ Y | GIỚI THIỆU WORKSHOP “TRẠM CUỐI NGHIÊN CỨU - HƯỚNG DẪN HOÀN THIỆN BÁO CÁO GIẢI THƯỞNG NCKH SINH VIÊN 2023 - 2024” |
Tháng 03, 2024

| GIỚI THIỆU WORKSHOP “TRẠM CUỐI NGHIÊN CỨU - HƯỚNG DẪN HOÀN THIỆN BÁO CÁO GIẢI THƯỞNG NCKH SINH VIÊN 2023 - 2024” |

YES Club
YES LEARNING [𝐘𝐄𝐒 𝐋𝐄𝐀𝐑𝐍𝐈𝐍𝐆]: MUỐN CHẠY DỮ LIỆU “TRƠN TRU”? - HÃY CHỌN CHO MÌNH MỘT “ĐÔI GIÀY” PHÙ HỢP!
Tháng 03, 2024

[𝐘𝐄𝐒 𝐋𝐄𝐀𝐑𝐍𝐈𝐍𝐆]: MUỐN CHẠY DỮ LIỆU “TRƠN TRU”? - HÃY CHỌN CHO MÌNH MỘT “ĐÔI GIÀY” PHÙ HỢP!

YES Club