Chuyển động YES

60 bài viết

Cập nhật những hoạt động mới nhất của CLB


Bài viết gần đây
Đừng bỏ lỡ những thông tin hữu ích

THÔNG BÁO | 𝐊𝐇𝐀𝐈 𝐗𝐔𝐀̂𝐍 | 𝐂𝐔𝐍𝐆 𝐂𝐇𝐔́𝐂 𝐓𝐀̂𝐍 𝐗𝐔𝐀̂𝐍 - 𝐂𝐇𝐔́𝐂 𝐌𝐔̛̀𝐍𝐆 𝐍𝐀̆𝐌 𝐌𝐎̛́𝐈 𝐆𝐈𝐀́𝐏 𝐓𝐇𝐈̀𝐍 𝟐𝟎𝟐𝟒 🌟
Tháng 02, 2024

| 𝐊𝐇𝐀𝐈 𝐗𝐔𝐀̂𝐍 | 𝐂𝐔𝐍𝐆 𝐂𝐇𝐔́𝐂 𝐓𝐀̂𝐍 𝐗𝐔𝐀̂𝐍 - 𝐂𝐇𝐔́𝐂 𝐌𝐔̛̀𝐍𝐆 𝐍𝐀̆𝐌 𝐌𝐎̛́𝐈 𝐆𝐈𝐀́𝐏 𝐓𝐇𝐈̀𝐍 𝟐𝟎𝟐𝟒 🌟

YES Club
ĐA CHIỀU - BÀN LUẬN Series "Đa vũ trụ" Seasonal Marketing
Tháng 02, 2024

Series "Đa vũ trụ" Seasonal Marketing

YES Club
ĐA CHIỀU - BÀN LUẬN Series "Đa vũ trụ" Seasonal Marketing
Tháng 02, 2024

Series "Đa vũ trụ" Seasonal Marketing

YES Club
ĐA CHIỀU - BÀN LUẬN Series "Đa vũ trụ" Seasonal Marketing
Tháng 02, 2024

Series "Đa vũ trụ" Seasonal Marketing

YES Club
SINH HOẠT KHOA HỌC RECAP SHKH NỘI BỘ THÁNG 1 BUỔI 2: NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI TRONG NGÀNH F&B
Tháng 02, 2024

RECAP SHKH NỘI BỘ THÁNG 1 BUỔI 2: NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI TRONG NGÀNH F&B

YES Club
YES TELLING ẢNH HƯỞNG CỦA SỰ PHÁT TRIỂN TÀI CHÍNH TỚI SỰ PHÁT TRIỂN NỀN KINH TẾ - PHẦN 2: TÁC ĐỘNG CỦA PHÁT TRIỂN TÀI CHÍNH ĐẾN TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ: NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM TRÊN CÁC NƯỚC THỊ TRƯỜNG MỚI NỔI
Tháng 02, 2024

ẢNH HƯỞNG CỦA SỰ PHÁT TRIỂN TÀI CHÍNH TỚI SỰ PHÁT TRIỂN NỀN KINH TẾ - PHẦN 2: TÁC ĐỘNG CỦA PHÁT TRIỂN TÀI CHÍNH ĐẾN TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ: NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM TRÊN CÁC NƯỚC THỊ TRƯỜNG MỚI NỔI

YES Club
THÔNG BÁO CHỊ NGUYỄN THANH HUYỀN - NGUYÊN CHỦ NHIỆM 2 NHIỆM KỲ F18-19 ĐẠT DANH HIỆU SINH VIÊN TIÊU BIỂU ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
Tháng 02, 2024

CHỊ NGUYỄN THANH HUYỀN - NGUYÊN CHỦ NHIỆM 2 NHIỆM KỲ F18-19 ĐẠT DANH HIỆU SINH VIÊN TIÊU BIỂU ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

YES Club
YES TELLING ẢNH HƯỞNG CỦA SỰ PHÁT TRIỂN TÀI CHÍNH TỚI SỰ PHÁT TRIỂN NỀN KINH TẾ - PHẦN 1: TỔNG HỢP MỘT VÀI BÀI NGHIÊN CỨU CÙNG CHỦ ĐỀ
Tháng 02, 2024

ẢNH HƯỞNG CỦA SỰ PHÁT TRIỂN TÀI CHÍNH TỚI SỰ PHÁT TRIỂN NỀN KINH TẾ - PHẦN 1: TỔNG HỢP MỘT VÀI BÀI NGHIÊN CỨU CÙNG CHỦ ĐỀ

YES Club
SINH HOẠT KHOA HỌC HOT!! NHÀ Y GIỚI THIỆU BUỔI SHKH NỘI BỘ THÁNG 1
Tháng 02, 2024

HOT!! NHÀ Y GIỚI THIỆU BUỔI SHKH NỘI BỘ THÁNG 1

YES Club
SỰ KIỆN NHÀ Y THÔNG BÁO HOÃN LỊCH VÀ MỞ ĐƠN LỚP BỒI DƯỠNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN BUỔI 4
Tháng 12, 2023

THÔNG BÁO HOÃN LỊCH VÀ MỞ ĐƠN LỚP BỒI DƯỠNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN BUỔI 4

YES Club