THÔNG BÁOTháng 04, 2024

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC HỘI THẢO KHOA HỌC NĂM 2024 📑

YESYoung Economics Scientists


 Căn cứ Quyết định số 55/QĐ-ĐHKTQD ngày 19/01/2024 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân về việc giao kế hoạch công việc và dự toán ngân sách trường năm 2024. CLB Sinh viên Nghiên cứu Khoa học YES - NEU xin gửi danh mục các hội thảo khoa học quốc tế và quốc gia được tổ chức năm 2024 kèm theo Công văn tới các nhà khoa học để chủ động tham gia và viết bài hội thảo theo những lĩnh vực chuyên môn quan tâm.


  Thông tin chi tiết tham khảo theo đường link sau: https://khoahoc.neu.edu.vn/.../thong-bao-ke-hoach-to-chuc...

Nguồn tham khảo: Phòng Quản lý Khoa học - NEU


------------------------------------------------------------------------------

𝐂𝐋𝐁 𝐒𝐈𝐍𝐇 𝐕𝐈𝐄̂𝐍 𝐍𝐆𝐇𝐈𝐄̂𝐍 𝐂𝐔̛́𝐔 𝐊𝐇𝐎𝐀 𝐇𝐎̣𝐂 𝐘𝐄𝐒 - trực thuộc Đoàn Thanh niên trường ĐH Kinh tế Quốc dân và Phòng Quản lý Khoa học trường ĐH Kinh tế Quốc dân

  Địa chỉ: Phòng 121, Nhà 11, KTX ĐH Kinh tế Quốc dân

Fanpage: https://www.facebook.com/yesclubneu/

  Website: https://yesneu.com/

  Tiktok: https://www.tiktok.com/@yesclubneu

  Email: yesclub.neu@gmail.com

Hotline: 085 9596919 (Ms. Yên Đan)

Bài viết cùng chuyên mục